Family Partners
UW Family Office

Juridische informatie

1. Voorstelling van de website:

In overeenstemming met artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de website www.familypartners.eu de identiteit meegedeeld: Eigenaar: Family Partners SARL – 17 Op de Geieren, 4998 Dippach, Luxemburg Verantwoordelijke uitgever: Family Partners – [email protected] De verantwoordelijke uitgever is een rechtspersoon.

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en aangeboden diensten:

De website is een creatie beschermd door de bepalingen van de intellectuele eigendomswetgeving en internationale regelgeving. De gebruiker mag op geen enkele manier geheel of gedeeltelijk gebruikmaken, overdragen of exploiteren van de elementen of werken van de website voor eigen gebruik. Het gebruik van de site https://familypartners.eu/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, dus gebruikers worden uitgenodigd ze regelmatig te raadplegen. Deze website is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking vanwege technisch onderhoud kan echter worden besloten door https://familypartners.eu/, dat dan zal proberen de gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van de data en tijden van de interventie. De website https://familypartners.eu/ wordt regelmatig bijgewerkt door de verantwoordelijke https://familypartners.eu/. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd; ze zijn echter bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd ze zo vaak mogelijk te raadplegen om op de hoogte te blijven.

3. Beschrijving van de geleverde diensten:

De website https://familypartners.eu/ heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. https://familypartners.eu/ streeft ernaar op de website https://familypartners.eu/ zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en lacunes in de update, hetzij door eigen toedoen, hetzij door derde partners die deze informatie verstrekken. Alle op de site https://familypartners.eu/ verstrekte informatie is indicatief en kan veranderen. Bovendien zijn de gegevens op de site https://familypartners.eu/ niet uitputtend. Ze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen sinds de publicatie ervan.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens:

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade als gevolg van het gebruik ervan. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en een bijgewerkte webbrowser van de laatste generatie. De site https://familypartners.eu/ wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679). Het doel is om een dienst te leveren met de best mogelijke toegankelijkheid. De hostingprovider garandeert de continuïteit van zijn service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Hij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke duur te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van de infrastructuur, storingen in de infrastructuur of als de diensten en services naar verluidt abnormaal verkeer genereren. https://familypartners.eu/ en de hostingprovider kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van disfunctie van het internet, telefoonlijnen of computer- en telecommunicatieapparatuur, met name als gevolg van overbelasting van het netwerk die de toegang tot de server belemmert.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen:

https://familypartners.eu/ is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en heeft de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de website, waaronder teksten, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie of aanpassing van alle of een deel van de elementen van de website, ongeacht de gebruikte methode of procedure, is verboden zonder voorafgaande sch