Family Partners
UW Family Office

Diensten

Neem de leiding
over uw patrimonium

Als Family Office zijn wij ervan overtuigd dat uw patrimonium dezelfde aandacht verdient dan een ondernemer geeft aan zijn bedrijf. Doelstellingen, dashboards, strategieën… wij hebben een systeem ontwikkeld waarmee u in alle rust kan focussen op het essentiële.

Onze methode is gebaseerd op

3 PIJLERS

1

Administratieve begeleiding

Net als de boekhoudafdeling van een bedrijf, zorgen wij voor de dagelijkse opvolging van alle administratieve taken die eigen zijn aan uw assets. De optimalisatie van uw tariefvoorwaarden, het nazicht van belastingen, de terugvordering van de TOB, het nazicht van de TER of van de voorheffing op dividenden, enz. Onze backoffice zorgt ervoor dat niets u ontgaat. Zij boeken alles systematisch en nauwgezet in, lezen en zien alles!

2

Analytische follow-up

Om in een levendige en wendbare markt te kunnen voldoen aan het niveau van uw eisen, is een scherpe en regelmatige analyse van uw patrimonium noodzakelijk. Dit is de taak van onze financiële analisten die de prestaties van uw financiële en/of vastgoedinvesteringen dagelijks opvolgen. Proactiviteit, reactiviteit en precisie zijn hierbij enkele kernwoorden. Zij zorgen ervoor dat uw assets in lijn zijn met uw strategie en richten zich tot onze experten om de geschiktheid ervan te valideren. Ze bewaken uw liquiditeiten eveneens en organiseren de cashflow van uw Private Equity activiteiten.

3

Reflectie en overdracht

Verkopen, behouden, overdragen… Bij Family Partners heeft de familie steeds het laatste woord. Als betrouwbare partner begeleiden wij u op lange termijn door te anticiperen op uw behoeften op het vlak van vermogensgerechtelijke aspecten, investeringsstrategieën en familiebeheer. Wenst u een chalet te kopen in de bergen, één van uw startups te verkopen of aan liefdadigheid te doen? Ongeacht uw levensstijl of wensen, u kan steeds op ons rekenen voor het maken van de juiste keuzes, op het juiste moment en aan de juiste prijs.

Activiteitensectoren van ons

NETWERK VAN PARTNERS

Beleggingsstrategieën

Strategieën voor duurzame investeringen

Fiscale optimalisering

Begeleiding in vermogensplanning

Verwerving, overname en overdracht van bedrijven

Vastgoed

Filantropie

Private Equity