Family Partners
UW Family Office

DEFINITIE VAN DE FAMILY OFFICE

Het family office is een financiële entiteit die gespecialiseerd is in het geïntegreerde en op maat gemaakte beheer van de rijkdom en financiële zaken van een welgestelde familie. Het is een concept dat in de loop van de tijd is geëvolueerd om te voldoen aan de complexe behoeften op het gebied van vermogensbeheer van gezinnen met aanzienlijke activa. Een family office kan een single-family office (SFO) zijn, dat de zaken van een enkel gezin beheert, of een multi-family office (MFO), dat de financiële zaken van meerdere gezinnen volgt en zo gedeelde diensten aanbiedt.

Het Family Office: een service op maat

De kern van het concept van family office is de notie van personalisatie. Elk gezin is uniek in zijn financiële doelen, risicotolerantie, fiscale situatie, filantropische ambities en erfeniskwesties. Als gevolg hiervan werkt het family office nauw samen met de klant (familie) om een uitgebreide financiële strategie te ontwikkelen die rekening houdt met al deze factoren.

De Family Office-diensten

De diensten van een family office kunnen gevarieerd zijn, maar omvatten over het algemeen het volgende:

1. Portefeuillebeheer

Het family office volgt de financiële investeringen van de familie en streeft ernaar het rendement te maximaliseren terwijl het risico wordt beheerd, in overeenstemming met de specifieke doelen en risicotolerantie van de familie.

2. Planning van de overdracht van erfenis

Het helpt bij het ontwerpen van strategieën voor de efficiënte overdracht van rijkdom van de ene generatie naar de volgende, waardoor de fiscale en juridische implicaties worden geminimaliseerd.

3. Fiscaal beheer

Het houdt zich bezig met belastingplanning om de belastingdruk van het gezin te verminderen en tegelijkertijd te blijven voldoen aan de lokale en internationale belastingwetgeving.

4. Vastgoedbeheer

Het family office houdt toezicht op de aankoop, verkoop en het beheer van onroerend goed, inclusief primaire en secundaire woningen, vastgoedinvesteringen en commercieel vastgoed.

5. Kasbeheer en boekhouding

Het beheert bankrekeningen, betalingen en kasstromen, evenals gezinsboekhouding.

6. Filantropische diensten

Het family office helpt de familie bij het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën voor liefdadigheid en filantropie.

7. Beheer van juridische en boekhoudkundige diensten

Het werkt samen met advocaten en accountants om ervoor te zorgen dat alle familiezaken worden beheerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8. Financiële educatie

Het family office kan ook een educatieve rol spelen bij het helpen van familieleden om de principes van vermogensbeheer te begrijpen en weloverwogen beslissingen te nemen.

Een van de belangrijkste voordelen van family office is de vaardigheid om gecoördineerd en geïntegreerd beheer van alle aspecten van het familievermogen te bieden. Dit stelt de familie in staat om het beheer van hun financiële zaken te vereenvoudigen en te profiteren van deskundig advies over een volledig scala aan financiële en vermogensaangelegenheden. Bovendien fungeert het family office vaak als bewaker van de financiële privacy van de familie en zorgt het ervoor dat de zakelijke aangelegenheden vertrouwelijk en beschermd blijven.

Samenvatting

Het family office is een gespecialiseerde entiteit voor vermogensbeheer die een volledig scala aan op maat gemaakte financiële diensten biedt om aan de specifieke behoeften van een rijke familie te voldoen. Of het nu gaat om een single family office of een multi-family office, het hoofddoel is het optimaliseren van het beheer van het vermogen van de familie met behoud van de vertrouwelijkheid en het waarborgen van de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Evolutie van het Family Office

Het concept van family office is in de loop van de tijd aanzienlijk geëvolueerd. Aanvankelijk was het voornamelijk gericht op portefeuillebeheer en boekhouding, maar sindsdien is het uitgebreid met een veelzijdiger aanbod van diensten. Daarnaast heeft het family office economische en sociale trends gevolgd door zijn rol uit te breiden met overwegingen van duurzaamheid, sociale en milieu-impact en verantwoord investeren.

In de moderne wereld zijn sommige family offices ook belangrijke spelers geworden op het gebied van impact investering, op zoek naar het afstemmen van investeringen op sociale en milieudoelstellingen met behoud van vermogensgroei. Deze evolutie weerspiegelt het groeiende bewustzijn van het belang van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid in vermogensbeheer.

Tot slot blijft het family office zich ontwikkelen om te voldoen aan de veranderende behoeften en ethische zorgen van zijn welvarende klanten. Het blijft een essentieel hulpmiddel voor het behoud en de groei van het familievermogen, terwijl het zich steeds meer inzet voor het bevorderen van het welzijn van de samenleving en de planeet.

Definitie van de Family Office - Family Partners